Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Faktura

Po wybraniu z menu głównego opcji Dokumenty otwiera się okno z listą dokumentów sprzedaży wystawionych w bieżącym roku fakturowania, w kolejności odwrotnej tzn, że na górze listy znajdują się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik posiadający rolę administratora systemu ma dodatkowo możliwość wyboru oddziału firmy z listy rozwijanej. Jeżeli użytkownik jest przypisany do wybranego oddziału wówczas ma możliwość wystawienia nowego dokumentu sprzedaży. Służy do tego przycisk UTWÓRZ znajdujący się z prawej strony nad tabelką. Po najechaniu kursorem myszki na ten przycisk rozwinie się podręczne menu umożliwiające wybór wystawianego dokumentu.


Aby wyświetlić wcześniej wystawiony dokument należy kliknąć na numer dokumentu. Dokument można poprawić tylko wtedy gdy nie jest on zatwierdzony. Fakturę zatwierdzoną można otworzyć do edycji jeżeli nie jest jeszcze rozliczona, nie była korygowana oraz jeżeli nie jest w systemie prowadzona gospodarka magazynowa. Stan dokumentu symbolizuje kłódka w kolumnie STAN, w tabeli. Poniżej tabeli, z prawej strony znajduje się lista rozwijana umożliwiająca przeglądanie dokumentów z lat poprzednich w podziale na rodzaj dokumentu. Jeżeli upłynął termin zapłaty faktury, a nie została ona rozliczona, to data terminu zapłaty wyświetlana jest na czerwono.


Aby faktura, lub inny dokunet, została zapamiętana w systemie należy wcisnąć przycisk ZAPISZ podczas edycji. Zostaje wówczas nadany fakturze kolejny numer zgodny z szablonem numeracji.

więcej w instrukcji
powrót