Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Kartoteka

System eFakturuj.pl prowadzi kartoteki ilościowo-wartościowe dla każdego zdefiniowanego magazynu. Kartoteka może być wyświetlona na ekranie lub wydrukowana w formie uproszczonej lub szczegółowej. Forma uproszczona podaje ilości i wartości poszczególnych pozycji magazynowych bez uwzględniania cen towarów. W formie szczegółowej pozycje magazynowe wyświetlane są w podziale na ceny po jakich zostały przyjęte do magazynu.

więcej w instrukcji
powrót