Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Konta użytkowników

Można zdefiniować dowolną ilość użytkowników w systemie. Jedynym ograniczeniem jest niepowtarzalność identyfikatora (loginu) użytkownika. Aby mieć pewność, że podany login jest niepowtarzalny należy używać adresu e-mail użytkownika. Jeżeli użytkownik nie posiada adresu poczty elektronicznej można podać inny ciąg znaków, który jest sprawdzany przez system podczas zapisu do bazy.

Definiując lub edytując dane użytkownika należy określić także jego przynależność do oddziału. Użytkownik może wystawiać dokumenty tylko w tym oddziale do którego został przypisany przez administratora systemu. Również administrator może wystawiać dokumenty tylko w swoim oddziale pomimo, że ma możliwość przeglądania dokumentów ze wszystkich oddziałów.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy definiowaniu hasła użytkownika. Hasło powinno być na tyle mocne aby nie można go było złamać prostymi metodami. Nie należy zatem używać jako hasła imion, nazwisk, dat urodzenia, przekleństw, popularnych słów itp. Hasło powinno zawierać przynajmniej osiem znaków w tym znaki specjalne, cyfry oraz małe i wielkie litery. Dobrą metodą jest zastępowanie w haśle niektórych liter znakami specjalnymi o podobnym wyglądzie np @ zamiast a, ! zamiast l, 3 zamiast E itd.

więcej w instrukcji
powrót