Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Dokumenty magazynowe

Lista dokumentów magazynowych wyświetlana jest w podziale na magazyny i rodzaje dokumentów. W systemie obowiązuje zasada, że tylko dokumenty posiadające numer są zapamiętywane w bazie. Dokument jest numerowany w momencie pierwszego wciśnięcia przycisku ZAPISZ. Zapamiętanie dokumentu magazynowego w bazie nie powoduje jeszcze zmiany stanu ilościowego w magazynie. Dopiero zatwierdzenie dokumentu przyciskiem ZATWIERDŹ zmienia ten stan. Zasada dotyczy wszystkich dokumentów magazynowych.

Dokument WZ – wydanie zewnętrzne jest dokumentem, występującym w parze z fakturą sprzedaży. Podobnie jak dokument PZ posiada pola zawierające dane kontrahenta, które wypełnia się wybierając kontrahenta z listy. Można go tworzyć ręcznie, podobnie jak inne dokumenty lub generować automatycznie podczas zatwierdzania faktury. Jeżeli oddział, w którym jest generowany dokument WZ posiada status SKLEP wówczas dokument jest dodatkowo automatycznie zatwierdzany. Kolejność wystawiania faktur i dokumentów WZ może też być odwrócona. System daje możliwość wystawienia faktury na podstawie wcześniej wystawionych dokumentów WZ.

Dokument WZ w stanie otwartym nie posiada cen towarów i wartości. Dokument jest wyceniany dopiero podczas zatwierdzania, na podstawie cen zakupu towarów, w kolejności w/g zasady FIFO. Dokument WZ można skojarzyć z wcześniej zarejestrowanym zamówieniem wybierając zamówienie z listy rozwijanej WZ do zamówienia.

więcej w instrukcji
powrót