Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
faktura

Faktura

System eFakturuj.pl umożliwia wystawienie i wydrukowanie większości dokumentów sprzedaży takich jak faktury VAT, rachunki, paragony niefiskalne, dowody wewnętrzne, faktury zaliczkowe, korygujące itd. Dokumenty sprzedaży można wystawiać w złotówkach lub walutach obcych. Firmy posiadające więcej niż jeden oddział mogą wystawiać dokumenty sprzedaży z odrębną numeracją.

Czytaj więcej
rozrachunki

Rozliczenie z kontrahentami

Każda transakcja sprzedaży powoduje zmianę salda na koncie kontrahenta. System sygnalizuje przekroczenie terminu zapłaty poprzez zmiane koloru czcionki w dacie okreslającej termin płatności na liście dokumentów sprzedaży. W każdej chwili można sprawdzić stan zadłużenia kontrahenta klikając na jego nazwę lub poprzez funkcję menu "Stan rozliczeń".

Czytaj więcej
rejestr vat

Rejestr sprzedaży VAT

Każde wystawienie faktury VAT, korekty VAT lub paragonu niefiskalnego powoduje automatyczne zarejestrowanie sprzedaży w rejestrze sprzedaży VAT. Rejestr sprzedaży można przeglądać i drukować w podziale na oddziały firmy za dowolne miesiące lub kwartały (w przypadku gdy podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie).

Czytaj więcej
dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

System eFakturuj.pl pozwala na wystawienie różnych rodzajów dokumentów magazynowych. Dokumenty można wystawiać ręcznie lub automatycznie. Automatyczne wystawienie dokumentów następuje podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży lub zamówienia (WZ,ZZ) lub zakupu (PZ,ZP). Możliwe są również przesunięcia międzymagazynowe. Skutek magazynowy wywołują tylko dokumenty zatwierdzone.

Czytaj więcej
kartoteka

Kartoteka

Na podstawie wystawionych dokumentów magazynowych tworzona jest automatycznie kartoteka ilościowo wartościowa towarów w magazynie. Kartotekę można przeglądać w trybie uproszczonym (ilości) lub rozszerzonym, wg cen przyjęcia do magazynu. System automatycznie rozchodowuje towary z magazynu wg zasady FIFO.

Czytaj więcej
raporty

Raporty

Raporty dostępne w systemie to: rozchód towarów z magazynu wg cen przyjęcia za dany okres, zestawienie dokumentów wystawionych w zadanym okresie, stan ilościowy na dzień oraz historia wybranego towaru. Podstawą do wygenerowania każdego z raportów są wyłącznie zatwierdzone dokumenty magazynowe.

Czytaj więcej
zamówienia

Sklep internetowy

Rejestracja zamówień w systemie eFakturuj.pl odbywa się poprzez program, ręcznie lub poprzez sklep internetowy, który jest opcjonalną częścią systemu eFakturuj.pl. Na życzenie klienta tworzony jest layout sklepu na podstawie odrębnej umowy.

Czytaj więcej
faktury zaliczkowe

Faktura zaliczkowa

System eFakturuj.pl umożliwia zarejestrowanie wpłat częściowych do złożonego zamówienia oraz ich zafakturowanie poprzez wystawienie faktur zaliczkowych. Ostateczne rozliczenie wpłat odbywa się poprzez wystawienie faktury rozliczającej.

Czytaj więcej
autofakturowanie

Automatyczne fakturowanie

Podczas realizacji zamówienia możliwe jest automatyczne wygenerowanie faktury sprzedaży lub dokumentu magazynowego WZ. Na podstawie tak wystawionego dokumentu WZ można automatycznie wystawić fakturę VAT lub rachunek. System eFakturuj.pl umożliwia również realizację fakturowania seryjnego na podstawie zdefiniowanych wcześniej szablonów faktur.

Czytaj więcej
towary

Towary handlowe i materiały

System eFakturuj.pl pozwala na rejestrację wydatków. Wydatki związane z zakupem towarów handlowych lub materiałów można rejestrować w dwojaki sposób: pozycjami lub stawkami VAT. Sposób rejestracji zależy od tego czy włączona jest obsługa magazynów.

Czytaj więcej
rejestr vat

Rejestr zakupów VAT

Na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu tworzony jest automatycznie rejestr zakupu VAT. Można go wyświetlić i wydrukować za dowolny miesiąc lub kwartał (w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie). W rejestrze uwzględniane sa automatycznie wszelkie ograniczenia w odliczeniu podatku VAT.

Czytaj więcej
wydatki

Wydatki pozostałe

Podczas rejestracji pozostałych wydatków użytkownik ma do wyboru szereg opcji pozwalających między innymi na wyodrębnienie wydatków związanych z eksploatacją pojazdów lub zakupem elementów majątku firmy.

Czytaj więcej
księga

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Wszelkie zarejestrowane i wygenerowane dokumenty w systemie są automatycznie rejestrowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tylko dokumenty zatwierdzone są widoczne w księdze. Jakiekolwiek zmiany w księdze możliwe są tylko poprzez modyfikację zarejestrowanych dokumentów.

Czytaj więcej
majątek

Ewidencja majątku

Podczas rejestracji wydatków związanych z zakupem wyposażenia lub środków trwałych tworzona jest automatycznie ewidencja majątku, a w przypadku środka trwałego również plan amortyzacji. Rejestracji elementów majątku można dokonać również poprzez ewidenję.

Czytaj więcej
kilometrówka

Kilometrówka

W przypadku użytkowania w firmie samochodu prywatnego do celów prowadzonej działalności konieczne jest prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów. Tylko posiadanie takiej ewidencji pozwala na zarejestrowanie w kpir wydatków związanych z użytkowaniem tego pojazdu.

Czytaj więcej
firma

Dane firmy i oddziałów

Wprowadzenie poprawnych danych jest niezbędne do celów właściwego utworzenia dokumentów sprzedaży oraz wydruków ewidencji oraz rejestrów VAT. Modyfikacji można dokonać w dowolnej chwili korzystania z programu.

Czytaj więcej
użytkownicy

Konta użytkowników

W systemie eFakturuj.pl można dokonać rejestracji dowolnej liczby użytkowników programu np. sprzedawców, magazynierów, administratorów. Rola użytkownika w systemie jest określana przez administratora. Użytkownikowi można również przydzielić uprawnienia do wystawiania dokumentów w określonych magazynach.

Czytaj więcej
ustawienia

Ustawienia

W ustawieniach programu określa się rok (okres księgowy), sposób numeracji dokumentów oraz treść stałej uwagi, która pojawiać sie będzie na każdej wydrukowanej fakturze.

Czytaj więcej