Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Rozliczenia z kontrahentami

System eFakturuj.pl umożliwia rejestrację wpłat dokonywanych przez kontrahentów do wcześniej wystawionych faktur lub zamówień (zaliczki). Wybór opcji menu „Stan rozliczeń” otwiera listę kontrahentów prezentującą m.in. aktualne saldo wynikające z zobowiązań z tytułu otrzymanych faktur i dokonanych i zarejestrowanych wpłat. Listę można ograniczyć do kontrahentów z saldem ujemnym zaznaczając pole „Tylko z saldem ujemnym”.

Po wybraniu kontrahenta otwiera się lista wszystkich operacji finansowych, które wykonywane były na koncie tego kontrahenta. Pierwszy rekord na liście to bilans otwarcia dla danego kontrahenta, który należy ustalić rozpoczynając pracę z programem. Podczas zatwierdzania faktury system automatycznie dokonuje wpisu zobowiązania z tytułu wystawionego dokumentu. W przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą w chwili zatwierdzenia faktury system rejestruje również taką płatność.

więcej w instrukcji
powrót