Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Sklep internetowy - zamówienia

System eFakturuj.pl umożliwia rejestrację zamówień na dwa sposoby:

  1. ręcznie, przez operatora, na podstawie zamówienia przesłanego inną drogą;
  2. poprzez sklep internetowy.

Wybór z menu pozycji Sprzedaż/Zamówienia powoduje otwarcie okna z listą zarejestrowanych zamówień w podziale na oddziały firmy oraz status. Do wyszukania określonych zamówień można dodatkowo skorzystać z mechanizmu filtrowania. Wciśnięcie przycisku UTWÓRZ powoduje otwarcie formularza służącego do zarejestrowania nowego zamówienia. Kliknięcie na numer zamówienia na liście powoduje otwarcie formularza z wcześniej zarejestrowanym zamówieniem.

Sposób wstawiania kontrahenta oraz pozycji do zamówienia odbywa się identycznie jak w przypadku faktury i dokumentów magazynowych. Dodatkowym elementem na formularzu zamówienia są pola wyboru z listy dotyczące sposobu zapłaty, nazwy firmy kurierskiej oraz działania przycisków podczas realizacji zamówienia. Nad listą firm kurierskich znajduje się informacja na temat całkowitej masy zamówionych towarów. Wyliczenie masy odbywa się na podstawie masy jednostkowej wprowadzonej w słowniku towarów. Na podstawie wyliczonej masy oraz wyboru firmy kurierskiej system automatycznie dodaje do zamówienia pozycję usługi transportowej.

Kiedy zamówienia posiada status ZAREJESTROWANE można na jego podstawie wydrukować klientowi fakturę proforma / ofertę wciskając symbol drukarki. Przycisk ANULUJ powoduje zmianę statusu zamówienia na ANULOWANE.

Wciśnięcie przycisku REALIZUJ powoduje zmianę statusu zamówienia na W REALIZACJI. Oznacza to, że operator przystępuje do realizacji zamówienia, a klient widzi na stronie sklepu internetowego informację o rozpoczęciu realizacji. Przycisk COFNIJ przywraca stan ZAREJESTROWANE. Zamówienie może być edytowane tylko w pierwszych dwóch stanach.

Kolejnym krokiem realizacji zamówienia jest zmiana jego stanu na PRZYGOTOWANE DO WYSYŁKI oraz automatyczne wygenerowanie faktury lub dokumentu magazynowego. Służy do tego przycisk WYŚLIJ . O rodzaju wygenerowanego dokumentu decyduje ostateczne ustawienie pola wyboru "Generuj automatycznie"

więcej w instrukcji
powrót