Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Zakup towarów handlowych i materiałów

Faktury VAT można rejestrować w systemie w dwojaki sposób: pozycjami lub stawkami VAT. Wyboru dokonuje się podczas rejestracji dokumentu poprzez wybór sposobu z listy rozwijanej na formularzy faktury. Zmiana sposobu rejestracji powoduje usunięcie wcześniej zarejestrowanych pozycji. Domyślny sposób rejestracji zależy od tego czy firma korzysta z obsługi magazynów czy też nie. Jeżeli korzysta wówczas domyślnym sposobem rejestracji jest sposób pozycjami, w przeciwnym wypadku, stawkami VAT.

więcej w instrukcji
powrót