Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Ustawienia

Użytkownik posiadający rolę „Administrator” ma możliwość zmiany roku fakturowania oraz zdecydowania czy w oddziałach ma być prowadzona odrębna numeracja faktur. Dodatkowo może podać treść, która będzie automatycznie drukowana na każdej fakturze. Jeżeli rok fakturowania jest inny niż aktualny rok w kalendarzu to podczas włączania opcji menu Sprzedaż pojawi się stosowny komunikat, a użytkownik będzie mógł zdecydować czy ustawić rok aktualny czy pozostać przy obecnym wpisie. Jeżeli rok fakturowania jest inny niż aktualny rok wówczas numeracja faktur będzie kontynuowana w ustawionym roku. Opcja jest przydatna na przełomie roku kiedy to trzeba wystawić faktury za poprzedni rok.

Administrator programu może zdecydować czy program ma obsługiwać magazyny zaznaczając pole Obsługa magazynów. Może również wybrać opcję drukowania indeksu towarowego na pozycjach faktury.

więcej w instrukcji
powrót