Opcje koloru
KOLORY

Pomoc

Rejestrując się w naszym serwisie, zyskujesz wolność, jakiej do tej pory nie miałeś.

Image
Image

Wydatki pozostałe

Podczas rejestracji wydatku użytkownik ma do dyspozycji szeroką gamę rodzajów wydatków. Są to następujące rodzaje wydatków:

  1. zakup towarów handlowych
  2. koszty uboczne zakupu
  3. zakup paliwa do pojazdu (firmowego lub niefirmowego)
  4. dzierżawa lub leasing
  5. dzierżawa lub leasing samochodu osobowego
  6. pozostałe wydatki na samochód
  7. wydatki okresowe związane z mediami
  8. wydatki pozostałe

Dodatkowo, podczas rejestracji wydatku związanego z zakupem wyposażenia, środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, system dokonuje automatycznych wpisów do ewidencji majątku firmy tworząc niezbędne plany amortyzacji.W przypadku kosztów związanych z eksploatacją samochodów prywatnych w firmie system kontroluje wydatki porównując je z kwotami wynikającymi z ewidencji przebiegu pojazdów.

Dokumenty zakupu związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług, importem uproszczonym, importem zgodnym z art. 28 lub dokumenty, w których VAT rozlicza nabywca wymagają dodatkowego zaznaczenia pola wyboru na formularzu faktury. Zatwierdzenie takiego wydatku powoduje wygenerowanie dodatkowego dokumentu zwanego fakturą wewnętrzną i jest to związane z właściwym rozliczeniem podatku VAT.

Podczas rejestracji wydatku można również określić czy wydatek jest związany ze sprzedażą opodatkowaną, mieszaną czy zwolnioną. W menu Ustawienia/Podatek VAT określamy proporcję, według której system automatycznie pomniejszy podatek naliczony VAT w przypadku wydatku związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

więcej w instrukcji
powrót